لیست کامل قالیشویان غیر مجاز از نظر این اتحادیه

قالیشویی های معرفی شده در این لیست هیچ‌یک مورد تایید این اتحادیه نبوده و فعالیت های آن‌ها کاملاً غیر قانونی می باشد.

برای بررسی قالیشویان مجاز و غیر مجاز از لینک روبرو استفاده کنید