قالیشویی های غیرمجاز ازنظر اتحادیه قالیشویان تهران

قالیشویی های معرفی شده در این لیست هیچ‌یک مورد تایید این اتحادیه نبوده و فعالیت های آن‌ها کاملاً غیر قانونی می باشد.

غیرمجاز !

قالیشویی کارینو

غیرمجاز !

قالیشویی قاصدک

غیرمجاز !

قالیشویی راگا

غیرمجاز !

قالیشویی مهدیس

غیرمجاز !

قالیشویی تهران

غیرمجاز !

قالیشویی عمارت

غیرمجاز !

قالیشویی شهر اوغلی

غیرمجاز !

قالیشویی طهران من

غیرمجاز !

قالیشویی آوا

غیرمجاز !

قالیشویی آیناز

غیرمجاز !

قالیشویی فاطیما

غیرمجاز !

قالیشویی شرکت اوغلی

غیرمجاز !

قالیشویی شنل

غیرمجاز !

قالیشویی کیوان

غیرمجاز !

قالیشویی گل ابریشم شمیرانات

غیرمجاز !

قالیشویی چهارفصل

غیرمجاز !

قالیشویی شریف

غیرمجاز !

قالیشویی پامچال

غیرمجاز !

قالیشویی دریاچه چیتگر

غیرمجاز !

قالیشویی اردیبهشت

غیرمجاز !

قالیشویی محمد پور

غیرمجاز !

قالیشویی کلین لند

غیرمجاز !

قالیشویی پروانه

غیرمجاز !

قالیشویی کبیر تهران

غیرمجاز !

قالیشویی بی نظیر

غیرمجاز !

قالیشویی پاک آفرین

غیرمجاز !

قالیشویی برف شادمهر

غیرمجاز !

قالیشویی ارجمند

غیرمجاز !

قالیشویی جشنواره

غیرمجاز !

قالیشویی شهروند اوغلی

غیرمجاز !

سایت بازدهی