آدرس اتحادیه در نقشه

آدرس:

تهران، خیابان مرتضوی، خیابان رودکی پلاک ۱۸۷.

مراجعه حضوری:

یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۰ الی ۱۲ 

شماره های تماس:

تلفــن : ۶۶۸۸۱۲۴۳
فکس : ۶۶۸۵۹۷۰۲

فرم تماس با اتحادیه